ERASMUS+

„Z Eko Europą do sukcesu zawodowego”

w latach 2020-2022

 

W Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej realizujemy projekt  „Z Eko Europą do sukcesu zawodowego” nr 2020-1-PL01-KA 102-080843 współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.”

Celem naszych działań jest zdobycie przez młodzież doświadczenia zawodowego, gwarantującego dostęp do nowoczesnych technik i technologii, nabycie umiejętności prawidłowego zagospodarowywania odpadów wytwarzanych podczas działalności gospodarczej w branży budowlanej, informatycznej, fryzjerskiej, logistycznej i hotelarskiej oraz wykonywanie pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

            Udział w projekcie zakłada odbycie praktyki zagranicznej połączone z nauką języka obcego, szkoleniem zawodowym, kulturowym, pedagogicznym i bhp w formie tradycyjnej z trenerem, ćwiczeń on-line na szkolnej platformie edukacyjnej i indywidualnej pracy metodą projektu.

            Uczestnikami projektu będzie 45 uczniów kl. II-IV Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej kształcących się w zawodach:

technik hotelarstwa (9) technik informatyk (9) i technik logistyk (9) technik budownictwa (9), technik usług fryzjerskich (9).

            Uczniowie pierwszej mobilności kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbędą 4-tygodniowe praktyki w Austrii w marcu 2021, bezpośrednio u pracodawcy w pensjonacie Imbachhorn w Fusch w Austrii. Młodzież pozna funkcjonowanie całego obiektu począwszy od recepcji, marketingu, poprzez przygotowanie posiłków, obsługę pięter, segregację śmieci wg. norm unijnych, prace porządkowe i obsługę gości w restauracji i barze – tak, aby w przyszłości absolwent znajdując pracę w pensjonacie czy hotelu umiał się odnaleźć w każdej sytuacji i na każdym stanowisku pracy.

Pensjonat Imbachhorn w Fusch w Austrii.

            Uczniowie drugiej mobilności (październik 2021) i trzeciej mobilności (czerwiec 2022) odbędą 3-tygodniowe staże z partnerem EU Mobility Sverige w Malmo w południowej Szwecji, położonym na półwyspie Skania nad malowniczym brzegiem Zatoki Oresund. W dni robocze  będą pracowali w szwedzkich przedsiębiorstwach, a w dni wolne miło spędzać czas na wycieczkach krajoznawczych do Kopenhagii, Ales-Stenar i Ystad, które pozwolą naszym uczniom lepiej poznać tradycję i kulturę Szwecji.