Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych zarządza w dniu 22 stycznia 2019 r.  (wtorek);
- o godz. 16.00 wywiadówkę dla rodziców uczniów Technikum, Szkoły Branżowej I Stopnia  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,